Dla ciebie to 1% podatku. 

Dla mnie – Nadzieja

 

 

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

NR KRS 0000083356

Cel szczegółowy:

Maciej Nowak Gdynia

 

 

Wpłat na subkonto

w ramach Programu Leczenia

i Rehabilitacji można również dokonywać

w formie darowizny na rachunek: 
81 1440 1390 0000 0000 1569 1646
w tytule przelewu wpisując: 

PLiR Maciej Nowak Gdynia